Čitaj mi

Da li stručna mišljenja organa predstavljaju informacije od javnog značaja?

Odgovor:

Stavovi i mišljenja u vezi primene zakona koja organi vlasti daju, bilo na zahtev nekog lica ili izražavaju kroz donete pojedinačne odluke, nesumnjivo predstavljaju veoma važne informacije za koje postoji interes javnosti. To je razlog što se one moraju učiniti dostupnim svima i bez izričitog zahteva. Na to obavezuju odredbe o objavljivanju informatora o radu iz člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i tačka 2. st.2. tač.11) Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Sl. glasnik RS" br.57/05), prema kojim odredbama, izdata mišljenja organa, donete odluke, žalbe i sl. su obavezan element sadržaja informatora o radu državnog organa.

Postupanjem državnog organa u skladu sa navedenim zakonskim obavezama i objavljivanjem navedenih vrsta informacija u svom informatoru o radu i njegovim redovnim ažuriranjem prema odredbama Uputstva, pitanje zloupotrebe dobijenih informacija u komercijalne svrhe od izdavačkih kuća i javnih glasila, kao tražioca informacija, bi bilo bespredmetno. Istovremeno bi bilo ispoštovano i načelo jednakosti u pogledu pristupa informacijama od javnog značaja.

(mart 2006.)