Čitaj mi

Da li se može uskratiti pravo pristupa poverljivim informacijama iz ugovora organa vlasti sa trećim licem zbog mogućih štetnih posledica od objavljivanja i povrede poslovne tajne?

Odgovor:

Da bi prvostepeni organ ograničio pristup informacijama od javnog značaja, s pozivom na poverljivost informacija, obavezan je da u sprovedenom postupku dokaže da je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite pretežnijih interesa u odnosu na interes javnosti da zna.

To podrazumeva uverljive dokaze o mogućim realnim štetnim posledicama u slučaju da se informacije učine dostupnim javnosti, a ne isticanje samo formalnog razloga, tj. činjenice da informacije predstavljaju poslovnu tajnu.

(decembar 2011.)