POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja mora da bude svojeručno potpisan?

Odgovor:

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), propisani su obavezni elementi zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i to: naziv organa vlasti, ime, prezime i adresa tražioca i što precizniji opis informacije koja se traži (čl.15.stav 2), što znači da potpis tražioca (svojeručni niti kvalifikovani) nije obavezni element zahteva.

(septembar 2014.)