Čitaj mi

Da li je organ vlasti dužan da tražiocu informacija dostavi podatak o procenjenoj vrednosti sprovedene javne nabavke?

Odgovor:

Činjenica da je načelo transparentnosti postupka jedno od osnovnih zakonskih načela u sprovođenju javnih nabavki i da transparentnost u svim fazama postupka javnih nabavki, od planiranja, sprovođenja i izvršenja ugovora, nesporno doprinosi suzbijanju neregularnosti i eventualne korupcije, govori u prilog objavljivanja podatka o procenjenoj vrednosti javne nabavke, osim kad u konkretnoj situaciji postoje naročito opravdani razlozi da se taj podatak ne saopšti u određenoj fazi postupka i kada za to postoje odgovarajući dokazi naručioca.

(novembar 2014.)