POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Kako da postupi organ kada tražilac informacija ne želi da plati troškove postupka ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i kako ih naplatiti?

Odgovor:

U pogledu iznosa nužnih troškova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, primenjuje se Troškovnik koji je propisala Vlada i koji je sastavni deo Uredbe o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 8/06), dok se u pogledu procesnih pitanja odlučivanja o iznosu nužnih troškova primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku («Sl.list SRJ» br.33/97 i 31/01 i «Sl.glasnik RS» br.30/10). Tako se o iznosu nužnih troškova može rešiti dispozitivom rešenja, kada su za to ispunjeni uslovi, ili posebnim zaključkom, (što je u postupanju po zahtevu za pristup informacijama primerenije obzirom da organ vlasti ne donosi rešenje kada udovoljava zahtevu). Akt organa vlasti kojim se tražilac obavezuje da plati određeni iznos na ime nužnih troškova predstavlja izvršni naslov, koji može biti predmet prinudne naplate, u skladu sa zakonom.

(decembar 2015.)