Čitaj mi

EVROPSKA UNIJA – „Case T-2/03“, Presuda Prvostepenog suda ESP od 13. aprila 2005. (Pristup dokumentima – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – zahtev za veoma veliki broj dokumenata – potpuno odbijanje pristupa – obaveza obavljanja konkretne i pojedinačne provere – izuzeci)