Čitaj mi

EVROPSKA UNIJA –„C-28/08 P“, Presuda Suda (Veliko veće) od 29. juna 2010. (Žalba – pristup dokumentima institucija – dokument o sastanku održanom u okviru postupka zbog neizvršavanja obaveza – zaštita podataka o ličnosti – Uredba (EZ) br. 45/2001 – Uredba (EZ) br. 1049/2001)