POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

O tome da li se u nekom slučaju radi o zloupotrebi prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u smislu čl. 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl.glasnik RS br.120/04), pre Poverenika kao drugostepenog organa, svoj stav treba da izrazi prevostepeni organ pri postupanju po podnetom, konkretnom zahtevu, ceneći sve raspoložive činjenice i okolnosti u vezi sa zahtevom. Poverenik svoj stav o ovom pitanju izražava u odluci po eventualnoj žalbi.

Načelno, stav je Poverenika da se može postaviti pitanje zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kada su zahtevi previše neodređeni ili obuhvataju izuzetno obimnu dokumentaciju, ili nalažu nesrazmerno velike napore organa u postupanju, ili se nerazumnim i čestim traženjem ometa normalan rad organa, a pri tom organ vlasti čini dodatne napore u postupanju i iskazuje spremnost prezentiranja traženih informacija. Ipak, imajući u vidu mogućnosti eventualne zloupotrebe odredbi člana 13. treba ih tumačiti krajnje restriktivno. Primera radi, u uporednom pravu ovakva ograničenja prava na slobodan pristup informacijama primenjuju se samo izuzetno, a neka nacionalna zakonodavstva ih čak i ne poznaju.

(Iz odgovora Poverenika organu vlasti, br br.011-00-37 /2007-03   od  23.04.2007.god)