POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Analiza propisa koji uređuju sektor bezbednosti sa aspekta zaštite ;podataka o ličnosti  je izrađena u okviru projekta OEBS-a „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji.  To je prva  analiza propisa iz pojedine oblasti  nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u okviru koje je  obuhvaćeno preko 90 propisa od kojih su 34 zakoni u  oblasti sektora bezbednosti. Stavovi izneti u ovoj analizi ne predstavljaju nužno zvanični stav Misije OEBS-a u Srbiji.  

https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia/473013