POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Istraživanje „Deca i privatnost na internetu” nastalo je u okviru programa „Nova pismenost“, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion. Istraživanje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Preuzmite dokument: Deca i privatnost na internetu