POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pripremio je brošuru za učenike osnovnih škola uz pomoć programa „Nova pismenost“, koji zajednički realizuju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i organizacija Propulsion. Brošura se zove „Podaci o ličnosti su naše blago, kako ih možemo zaštititi?“ čiji je autor Dragan Ilić, psiholog i novinar.

Foto brosure