ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Preuzmite datoteku:

wordFORMULAR ZAHTEVA

ZAHTEV ZA OSTVARIVANjE PRAVA POVODOM IZVRŠENOG UVIDA

Preuzmite datoteku:

wordFORMULAR ZAHTEVA

OBRAZAC PRITUŽBE

na osnovu čl.82 st.1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018)

Preuzmite datoteku:
word PRITUŽBA

OBRAZAC OBAVEŠTENJA O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI

Preuzmite datoteku:
word OBRAZAC OBAVEŠTENJA

ŽALBA PROTIV ODLUKE RUKOVAOCA KOJOM JE ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVU U VEZI SA OBRADOM, ODNOSNO POVODOM OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI 

NAPOMENA: Žalba se može izjaviti samo za postupke povodom zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, koji nisu okončani do dana početka primene novog zakona i okončaće se po odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12).

wordPreuzmite datoteku:
FORMULAR ŽALBE.doc.

ŽALBA KADA RUKOVALAC NIJE POSTUPIO/NIJE POSTUPIO U CELOSTI PO ZAHTEVU TRAŽIOCA U ZAKONSKOM ROKU 

NAPOMENA: Žalba se može izjaviti samo za postupke povodom zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, koji nisu okončani do dana početka primene novog zakona i okončaće se po odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12).

wordPreuzmite datoteku:
FORMULAR ŽALBE.doc

 

Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 31.8.2019. U PROCEDURI: 3.426 OBRAĐENO: 80.683

Opširnije...
DOSTAVLjANjE EVIDENCIJA
O ZBIRKAMA PODATAKA
Kliknite na baner i informišite
se o svojim novim obavezama
Pravo na slobodan pristup informacijama - vodič za srednjoškolce