Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti, koji vrši poslove zaštite podataka o ličnosti, i čiji je široki delokrug nadležnosti utvrđen članom 44. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Radi ostvarivanja poslova iz svog delokruga Poverenik, u osnovi, raspolaže sa dve vrste ovlašćenja - onim koji se odnose na njegovo delovanje kao drugostepenog organa koji pravo na zaštitu podataka o ličnosti štiti u postupku po žalbi i onim koji se odnose na njegovo delovanje kao nadzornog organa u funkciji sprovođenja zakona.

Poverenik donosi odluku po žalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe. Prethodno on žalbu dostavlja rukovaocu, radi odgovora na žalbu odnosno izjašnjenja, a po potrebi preduzima i druge radnje za utvrđivanje činjeničnog stanja koje su neophodne radi donošenja odluke po žalbi. U tu svrhu Povereniku odnosno licu koga on posebno ovlasti, rukovaoc omogućiće uvid u podataka odnosno zbirku podataka, svoje opšte akte i prostorije i opremu koje koristi.

Odlučujući po žalbi Poverenik može odbaciti nablagovremenu i neurednu žalbu, odnosno odbiti neosnovanu žalbu. Kad utvrdi da je žalba osnovana Poverenik će rešenjem naložiti rukovaocu da u određenom roku postupi po zahtevu .

Rešenje Poverenika po žalbi je obavezujuće, konačno i izvršno. U slučaju potrebe Vlada obezbeđuje izvršenje rešenja Poverenika.

O ovlašćenjima Poverenika u vršenju nadzora, možeš saznati više u naslovu „Inspekcijski nadzor".