Čitaj mi

Prestao da se primenjuje 1.6.2017. godine

"Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/2001, i "Službeni glasnik RS", br. 30/2010

Preuzmite datoteku:
Zakon o opštem upravnom postupku.doc
Veličina dokumentа: 510 Kb.