POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Poverenik obeležio Dan prava javnosti da zna 2022.

sreda, 28. septembar 2022. 13:02

                       „Ćutanje uprave krši ugled, ne samo tog organa već i države. Od primene usvojenih izmena i dopuna Zakona, samom najavom izdavanja prekršajnih naloga od strane Poverenika, ćutanje uprave smanjeno je sa 80% na 35%. Dugoročni efekti ovih izmena videće se tek za godinu dana. Takođe, izmenama Zakona omogućeno je i otvaranje područnih kancelarija. Prvu ćemo otvoriti u Novom Sadu u...

Opširnije...


Aktuelnosti

NAJAVA OBELEŽAVANjA DANA PRAVA JAVNOSTI DA ZNA 2022.

ponedeljak, 26. septembar 2022. 13:16

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna u sredu, 28. septembra 2022. godine, od 11.00 do 14.00 časova, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji. Osvrt na stanje u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja u Republici Srbiji daće pored poverenika g. Marinovića i nj.e. Emanuele Žiofre (Emanuele...

Opširnije...


AKTUELNA KAMPANjA!

Neka ostane lično.

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.8.2022.
U PROCEDURI: 6.407
OBRAĐENO: 116.150

Opširnije...