Saopštenja

Problema sa zaštitom podataka o ličnosti, i bez izazivanja novih, ima previše

utorak, 05. decembar 2017. 10:37

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje i upozorava da je loše što se nastavlja sa praksom da Vlada Srbije neke predloge zakona utvrđuje i dostavlja Narodnoj skupštini na usvajanje, ne tražeći pritom, suprotno sopstvenom Poslovniku i zakonu, mišljenje Poverenika, iako je reč o predlozima zakona koji, pored ostalog, podrazumevaju i obradu podataka o ličnosti. Ovo za posledicu može imati...

Opširnije...
Aktuelnosti

Poverenik razgovarao sa šefom Delegacije EU u Srbiji

četvrtak, 07. decembar 2017. 11:54

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadora Sema Fabricija i zadržao se sa njim u dugom razgovoru. Glavne teme razgovora su bile: proces evropskih integracija Srbije, a naročito problemi u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 23, rad i rezultati institucije Poverenika, odnos izvršne i zakonodavne vlasti prema...

Opširnije...