POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

NARODNA SKUPŠTINA RS

Beograd, Trg Nikole Pašića 13

tel: 011 3026 100

E-mail: nsrs@parlament.rs

www.parlament.gov.rs

 

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE

Beograd, Andrićev venac 1

E-mail: predstavkegradjana@predsednik.rs

www.predsednik.rs

 

VLADA RS

Beograd, Nemanjina 11

www.srbija.gov.rs

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15

tel: 011 285 5000 

E-mail: sekretar.us@ustavni.sud.rs, kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs

www.ustavni.sud.rs

 

VRHOVNI KASACIONI SUD

Beograd, Nemanjina 9

tel: 011 360 4606, fax: 011 360 4605

E-mail: uprava@vk.sud.rs

www.vk.sud.rs

 

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Beograd, Nemanjina 22 -26

tel: 011 3613 702, 011 3613 703

E-mail: pisarnicarjt@rjt.gov.rs

www.rjt.gov.rs

 

ZAŠTITNIK GRAĐANA

Beograd, Deligradska 16

tel: 011 2068 100, 064 876 8505

E-mail: zastitnik@zastitnik.gov.rs

www.ombudsman.rs

 

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Beograd, Mekenzijeva 41

tel: 011 3042 200, 011 3042 201, fax: 011 304 2234

E-mail: kancelarija@dri.rs

www.dri.rs

 

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84

tel: 011 243 80 20, 011 243 64 64, fax: 011 11 243 81 84

E-mail: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

www.ravnopravnost.gov.rs

 

MINISTARSTVA

MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Beograd, Kneza Miloša 24-26

tel: 011 3616 333, 011 3068 000, fax: 011 3618 366

E-mail: mfa@mfa.rs

www.mfa.gov.rs

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.2

tel: 011 306 2000 lokal 2601 

E-mail: info@mup.gov.rs

www.mup.gov.rs

 

MINISTARSTVO ODBRANE

Beograd, Birčaninova 5

tel: 011 3006 311, fax: 011 3006 062

E-mail: info@mod.gov.rs

www.mod.gov.rs

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Beograd, Kneza Miloša 20

tel. 011 3613 245; 011 3642 600

E-mail: press@mfin.gov.rs

www.mfin.gov.rs  

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

Beograd, Kneza Miloša 20

tel: 011 3642 600, fax: 011 3642 705

E-mail: press@privreda.gov.rs

www.privreda.gov.rs 

 

MINISTARSTVO PRAVDE 

Beograd, Nemanjina 22-26

tel./fax: 011 7858 000

E-mail: kontakt@mpravde.gov.rs

www.mpravde.gov.rs

 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 011 260 7960, 011 3612 197; fax: 011 260 7961

E-mail: office@minpolj.gov.rs

www.mpzzs.gov.rs 

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Beograd, Birčaninova 6

Tel: 011 362 0146, 011 361 3654

E-mail: kabinet@mduls.gov.rs

www.mduls.gov.rs 

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 011 3614 652; fax: 011 3616 521

E-mail: kabinet@mgsi.gov.rs

www.mgsi.gov.rs  

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 011 3604 403, fax: 011 3616 603

E-mail: kabinet@mre.gov.rs

www.mre.gov.rs 

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Beograd, Omladinskih brigada br. 1

tel: 011 3131 357, fax: 011 3131 394

E-mail: info@eko.minpolj.gov.rs

www.ekologija.gov.rs 

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 011 3616 489, fax: 011 3616 491

E-mail: kabinet@mpn.gov.rs

www.mpn.gov.rs

 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

tel: 011 3130 912, 011 3117 099, fax: 011 3130 915

E-mail: sekretarijat.mos@mos.gov.rs

www.mos.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 011 3616 251, 011 3616 890, fax: 011 2656 548

E-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs

www.zdravlje.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Beograd, Nemanjina 22-26

tel: 011 3038 661

E-mail: press@minrzs.gov.rs

www.minrzs.gov.rs

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

tel: 011 3113-432, fax: 011 3114-650

E-mail: kabinet@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs 

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA 

Beograd, Vlajkovićeva 3

tel: 011 3398 172, 011 3398 811

E-mail: kabinet@kultura.gov.rs

www.kultura.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Beograd, Nemanjina 34

tel: 011 3061 100, 011 3061 102, 011 3061 103; fax: 011 3061 110

E-mail: office@mei.gov.rs

www.mei.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2a

tel: 011 2140 318; fax: 011 2145 738

E-mail: kabinet@mdpp.gov.rs

www.mdpp.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

tel: 011 3112 282; 011 2673 027

E-mail: kabinet@mbprr.gov.rs

www.mbprr.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

tel: 011 2250 654

 

NEVLADINE ORGANIZACIJE

TRANSPARENTNOST SRBIJA

Beograd, Palmotićeva 31 tel: 011 3033 827

E-mail: ts@transparentnost.org.rs

www.transparentnost.org.rs

 

SHARE fondacija Beograd,

Kapetan Mišina 6a, kancelarija 31

E-mail: info@sharedefence.org

www.sharefoundation.info

 

PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJE

Beograd, Svetozara Markovića 9 tel: 011 3231 551, 011 3231 552

E-mail: office@partners-serbia.org

www.partners-serbia.org

 

EKOFORUM

E-mail: info@ekoforum.rs

www.ekoforum.rs  

 

BEOGRADSKI CENTAR ZA LjUDSKA PRAVA

Beograd, Kneza Miloša 4 tel: 011 308 5328

E-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs

www.bgcentar.org.rs

 

GRAĐANSKE INICIJATIVE

Beograd , Kneza Miloša 4

tel: 011 3284 188; 011 3284 247

E-mail: civin@gradjanske.org

www.gradjanske.org

 

KOMITET PRAVNIKA ZA LjUDSKA PRAVA- YUCOM

Beograd, Kneza Miloša 4

tel: 011 33 44 235, 011 33 444 25

E-mail: office@yucom.org.rs

www.yucom.org.rs

 

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Beograd, Resavska 22

tel: 011 30 25 800; fax: 011 3283 602

E-mail: office@fosserbia.org

www.fosserbia.org

 

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Beograd, Makedonska 22/VIII

tel: 011 32 23 446, fax: 011 3221 215

E-mail: secretariat@skgo.org

www.skgo.org

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...