POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

„Obaveštavamo građane i organe javne vlasti da se, usled povećanog obima poslova koji su u nadležnosti Poverenika, ovom organu mogu obraćati putem mejla office@poverenik.rs svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, a putem telefona (011 3408 900) svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova".

Srdačno,

Služba Poverenika