Čitaj mi

OBAVEŠTENjE O ELEKTRONSKOM OPŠTENjU POVERENIKA I STRANAKA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prima elektronske podneske stranaka na sledećoj adresi: 

Poverenik određenu vrstu podnesaka prima i preko Portala E-uprava: http://www.euprava.gov.rs/ , i to:

 1. Žalbu protiv organa vlasti zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
 2. Pritužbu protiv rukovaoca podataka o ličnosti zbog povrede prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti,
 3. Zahtev Povereniku, za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Poverenika,
 4. Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje obrađuje Poverenik, i
 5. Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida.

OVLAŠĆENA SLUŽBENA LICA POVERENIKA

ZA ODLUČIVANjE U UPRAVNIM STVARIMA:

Za odlučivanje u svim upravnim stvarima koje su u nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ovlašćena lica po zakonu ili ovlašćenju poverenika su:

 1. Stanojla Mandić i
 2. Marinko Radić.

ZA VOĐENjE POSTUPKA I PREDUZIMANjE RADNjI U UPRAVNIM STVARIMA:

U Sektoru za žalbe i izvršenja - pristup informacijama, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima, u oblasti ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja u postupcima po žalbama izjavljenim protiv organa vlasti i administrativnog izvršenja rešenja Poverenika, su:

 1. Slavoljupka Pavlović
 2. Gorana Milić,
 3. Gordana Tošović,
 4. Snežana Stojković Dimiškovski,
 5. Vesna Jelić,
 6. Dragana Stojisavljević,
 7. Stanislava Kotranjac,
 8. Nataša Mirjanić,
 9. Gordana Perišić,
 10. Tamara Bojanić,
 11. Nada Maričić Đorđević,
 12. Vesna Arsenijević,
 13. Milica Prljević,
 14. Jelena Jovanović,
 15. Milica Bosnić,
 16. Sofija Radojičić
 17. Mina Ćetković.

U Sektoru za žalbe i pritužbe - zaštita podataka, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima, u oblasti ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti u postupcima po žalbama izjavljenim protiv rukovalaca podataka, su:

 1. Natalija Ćetković,
 2. Vera Pajić,
 3. Dragana Rajić Pozderac,
 4. Dušica Stolevski.

U Sektoru za harmonizaciju, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima u oblasti zaštite podataka o ličnosti po zahtevima za odobravanje iznošenja podataka iz Republike Srbije, su :

 1. Nevena Ružić,
 2. Ana Odanović Komatina.

U Sektoru za nadzor, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima u postupku nadzora nad sprovođenjem zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, su:

 1. Zlatko Petrović,
 2. Aleksandra Lakićević,
 3. Miroslav Velimanović,
 4. Saša Vasiljević,
 5. Snežana Žikić,
 6. Mirjana Mićević,
 7. Marin Cetinić,
 8. Sanja Unković,
 9. Marko Antić,
 10. Olgica Radovanović,
 11. Gordana Vildović,
 12. Marijana Sofilj,
 13. Dragana Stojković,
 14. Marko Dragumilo,
 15. Goran Pavlović,
 16. Ivana Anđelić,
 17. Biljana Nenadić
 18. Marija Todorović
 19. Ivana Živković
 20. Olja Živković. 

U Sektoru za informacione tehnologije, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima vođenja Centralnog registra zbirki podataka i upisa evidencija zbirki podataka, su:

 1. Radoje Gvozdenović,
 2. Marjan Purković.

U Sektoru za zajedničke poslove, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki i drugih upravnih akata po propisima koji se primenjuju iz delokruga rada ovog sektora, su:

 1. Rada Kovačević,

U Sektoru za saradnju i izveštavanje ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima su:

 1. Aleksandar Resanović,
 2. Marko Milošević,
 3. Anja Ćirilović,
 4. Tamara Rašković,
 5. Đina Lukić Živković,
 6. Mirela Zozi Jeković,
 7. Jelena Denić.

Za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnoj stvari ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti, po zahtevu podnetom Povereniku kao prvostepenom organu, ovlašćena su sva gore imenovana lica.

Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka