POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Vratiti pristup informacijama svojoj svrsi

četvrtak, 28. septembar 2023. 13:31

„Svake godine smo ovaj dan obeležavali sa idejom da promovišemo pravo, da ukažemo na probleme, ponudimo neka rešenja i nagradimo zaslužene. Nažalost, ove godine smo u situaciji da, umesto da govorimo o ostvarenju prava, govorimo o zloupotrebi koja opterećuje sve organe javne vlasti u svojim poslovima a pogotovu škole, vrtiće, centre za socijalni rad, mesne zajednice, one koje imaju najmanje...

Opširnije...


Aktuelnosti

Obuka iz primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

utorak, 03. oktobar 2023. 11:58

Služba Poverenika održala je 02. oktobra 2023. godine obuku iz oblasti primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predstavnicima Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka. Svrha obuke bilo je upoznavanje sa odredbama Zakona i otklanjanja nedoumica u njegovoj primeni, a obuci je prisustvovalo 20 lica. Ceo tok trajanja obuke bio je prožet diskusijom sa predstavnicima Kancelarije Saveta...

Opširnije...


banner 01

Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 31.8.2023.

U PROCEDURI: 9.042

OBRAĐENO: 135.754

Opširnije...