POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Vratiti pristup informacijama svojoj svrsi

četvrtak, 28. septembar 2023. 13:31

„Svake godine smo ovaj dan obeležavali sa idejom da promovišemo pravo, da ukažemo na probleme, ponudimo neka rešenja i nagradimo zaslužene. Nažalost, ove godine smo u situaciji da, umesto da govorimo o ostvarenju prava, govorimo o zloupotrebi koja opterećuje sve organe javne vlasti u svojim poslovima a pogotovu škole, vrtiće, centre za socijalni rad, mesne zajednice, one koje imaju najmanje...

Opširnije...


Aktuelnosti

Završnica konferencije „Zaštita podataka na Zapadnom Balkanu i regionu Istočnog partnerstva“ u Briselu

petak, 22. septembar 2023. 12:03

U nastavku konferencije „Zaštita podataka na Zapadnom Balkanu i regionu Istočnog partnerstva“ u Briselu, Poverenik Milan Marinović i zamenica Poverenika Sanja Unković prisustvovali su predavanju koje je u sedištu GIZ-a u Briselu održala direktorka Andrea von Rauch, posetili u Evropskom parlamentu Komitet za građanske slobode i pravdu, a zatim su prisustvovali predavanju na temu približavanja izazova i problema zaštite podataka...

Opširnije...


banner 01

Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 31.8.2023.

U PROCEDURI: 9.042

OBRAĐENO: 135.754

Opširnije...