POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

UPOZORENjE POVERENIKA ORGANIMA JAVNE VLASTI

četvrtak, 01. jun 2023. 15:46

Povodom sve češćih slučajeva neažurnog i nemarnog odnosa organa javne vlasti prema obavezama koje imaju prema Povereniku u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a koje se odnose na blagovremeno dostavljanje svih neophodnih dokaza za odlučivanje u postupku po žalbi, te reagovanje organa tek nakon donošenja obavezujućeg, konačnog i izvršnog rešenja Poverenika i traženje poništaja već...

Opširnije...


Aktuelnosti

Obuka iz oblasti Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

sreda, 31. maj 2023. 09:02

U subotu 27.5.2023. godine, predstavnice Službe Poverenika, Sektora za edukaciju i sertifikaciju Aleksandra Lakićević i Marina Grbić, održale su predavanje na Pravnom fakultetu u Beogradu, polaznicima studijskog programa „Usklađenost poslovanja“, na temu primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Navedeni studijski program je rezultat saradnje između Pravnog fakulteta u Beogradu i Udruženja za usklađenost u poslovanju iz Beograda, na čiji su...

Opširnije...


banner 01

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...