POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Obrada podataka o ličnosti u okviru popisa stanovništva

petak, 30. septembar 2022. 09:57

Povodom interesovanja građana i medija za stav Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja će se vršiti u okviru popisa koji počinje 1. oktobra ove godine, Poverenik, sa stanovišta svog delokruga u pogledu primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ukazuje da je sprovođenje popisa uređeno Zakonom o...

Opširnije...


Aktuelnosti

NAJAVA OBELEŽAVANjA DANA PRAVA JAVNOSTI DA ZNA 2022.

ponedeljak, 26. septembar 2022. 13:16

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna u sredu, 28. septembra 2022. godine, od 11.00 do 14.00 časova, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji. Osvrt na stanje u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja u Republici Srbiji daće pored poverenika g. Marinovića i nj.e. Emanuele Žiofre (Emanuele...

Opširnije...


AKTUELNA KAMPANjA!

Neka ostane lično.

Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.9.2022.

U PROCEDURI: 3.791

OBRAĐENO: 120.192

Opširnije...