POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizuje Međunarodnu konferenciju na temu „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Konferencija će biti održana 17. i 18. aprila 2018. godine u Beogradu.

Sva zainteresovana lica Konferenciju mogu da prate putem live stream-a 17. i 18. aprila, u periodu od 9,00 do 17.00 časova. Direktan prenos Konferencije na službenom youtube kanalu Poverenika:

.be.

.be.

 Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) je jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a čija primena se tiče i država koje nisu članice EU. Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primenjuje i na obradu podataka o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sedište u Evropskoj uniji ako su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji (bez obzira na to da li to lice treba da izvrši plaćanje) ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Unije. To praktično znači da i privredna društva koja imaju poslovno sedište u Srbiji moraju da poštuju pravila Uredbe ako obrađuju podatke o ličnosti lica u Evropskoj uniji pod napred navedenim uslovima.

S druge strane, Republika Srbija ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije. Dokle smo stigli?

Šta GDPR znači za građane Republike Srbije, šta za privredu Srbije, da li i kakve obaveze nameće organima javne vlasti u Srbiji? Da li naši građani mogu očekivati onaj nivo zaštite svojih prava koji imaju građani Evropske unije? Da li su Evropska unija i njene članice spremne za primenu GDPR i s kakvim izazovima moraju da se nose? Ovo su samo neka od „vrućih“ pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor. Početkom primene GDPR -a mnogo toga će se promeniti i unaprediti u kontekstu zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na zaštitu podataka o ličnosti. Poverenik organizuje ovu konferenciju u želji da najširoj javnosti približi značaj GDPR-a i podigne svest o tome kako će ovaj akt uticati na pojedinca, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Konferenciju će otvoriti g. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nj. e. Arne Sanes Bjornstad (Arne Sannes Bjornstad), ambasador Kraljevine Norveške, nj.e. Andrea Oricio (Andrea Orizio), šef Misije OEBS u Srbiji, gđa Mateja Norčič-Štamcar (Mateja Norčič-Štamcar), zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji i gđa Irina Sahakijan Veter (Irina Sahakyan Vetter), zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Na Konferenciji će govoriti stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koji rukovode u organima za zaštitu podataka o ličnosti u zemljama članicama EU (Informacijska poverenica Republike Slovenije, direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i dr.), ali i državama koje nisu članice (direktor Nacionalnog centra za zaštitu ličnih podataka u Republici Moldaviji, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i dr.). Učešće na konferenciji će takođe uzeti neki od najznačajnijih stručnjaka u zemlji u oblasti zaštite podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2022.
U PROCEDURI: 3.297
OBRAĐENO: 121.964

Opširnije...