POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održaće u sredu 6.6.2018. godine u 9,30 časova u „Medija centru“ (Beograd, Terazije 3, mala sala) konferenciju za medije povodom rizika i opasnosti koje nosi obrada podataka o ličnosti putem internet aplikacije "Izabrani doktor".

Aplikacija „Izabrani doktor“ je protekle nedelje predstavljena sa mnogo publiciteta. Poverenik je odmah po otvaranju aplikacije dobio prijavu u kojoj je ukazano na potencijalne zlouopotrebe podataka zbog neadekvatnog načina obrade i hitno je otvorio postupak nadzora nad više relevantnih subjekata. Međutim, kako su postojeći propusti, rizici i opasnosti u obradi podataka putem navedene aplikacije takvog intenziteta i mogu ozbiljno ugroziti pravo na privatnost svih lica koja se nalaze u zdravstvenom sistemu, Poverenik je hitno obavestio javnost i građane o tome i pozvao na opreznost. Čekanje da se okonča postupak nadzora u ovom slučaju bi obesmislilo mere koje je Poverenik kao zaštitnik podataka o ličnosti dužan da preduzme. Zato je bilo neophodno reagovati odmah i ublažiti i minimizovati potencijalnu štetu po prava građana.

Nažalost, Ministarstvo zdravlja umesto da se suoči sa greškom i samo preduzme mere da se prava lica zaštite, kreće napad na Poverenika optužujući ga gotovo uličarskim rečnikom za nekakvo navodno politikanstvo. Poverenik ne želi da gubi vreme i troši energiju u bespotrebnim i nekonstruktivnim raspravama sa Ministarstvom zdravlja, već samo želi da uradi ono što je misija nezavisnog državnog organa za zaštitu podataka a to je zaštita osnovnih ljudskih prava svih građana, uključujući, između ostalog, i prava lica koja vode i koja su zaposlena u Ministarstvu zdravlja, a čiji podaci su takođe ovom aplikacijom podložni kompromitaciji.

Stoga će Poverenik održati konferenciju za štampu na kojoj će izneti vrlo konkretne dokaze i objasniti koji su sve rizici i opasnosti po prava lica obradom podataka u ovoj aplikaciji, a neka onda posle toga svako za sebe donese sud o tome da li je reč o „politikanstvu“ ili o propustima i rizicima koji mogu ozbiljno ugroziti osnovna ljudska prava.

Na konferenciji će govoriti poverenik Rodoljub Šabić i pomoćnik generalnog sekretara za nadzor Zlatko Petrović.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...