Čitaj mi

Međunarodna konferencija „Zaštita podataka o ličnosti“, održava se u Moskvi, 07. novembra 2019, a organizator Konferencije je, 10. put po redu, rusko telo nadležno za zaštitu podataka o ličnosti - Roskomnadzor.

Teme o kojima se diskutuje na Konferenciji, pored ostalog su: usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite podataka o ličnosti sa međunarodnim dokumentima, obrada tzv. velikih podataka, anonimizacija podataka o ličnosti, internet kao izazov i pretnja privatnosti, zaštita prava lica na koja se podaci odnose.

Na Konferenciji učestvuju Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara, sa izlaganjem na temu „Novi pravni okvir zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji“.

Pre početka Konferencije održan je sastanak poverenika Milana Marinovića i Aleksandra Aleksandroviča Žarova, direktora Roskomnadzora, na kom su razmenili iskustva o tekućoj situaciji u oblasti zaštite podataka o ličnosti u obe države i potpisali Kodeks dobre prakse.


Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2020.
U PROCEDURI: 3.533
OBRAĐENO: 90.082

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka