Čitaj mi

Pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika, Nevena Ružić, izlagala je na jednodnevnoj konferenciji koju su zajedno organizovali Savet Evrope i Revija za kompjutersko pravo i bezbednost pod nazivom „Konvencija 108+ i budući globalni standard zaštite podataka“ („Convention 108 + And the future data protection global standard“).

Na konferenciji je Nevena Ružić, kao jedna od autora radova koji će biti objavljeni u Reviji za kompjutersko pravo i bezbednost, izlagala na temu odnosa prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava lica iz radnog odnosa, kao i o značaju Preporuka Saveta ministara u kontekstu zapošljavanja, usvojene 2015. godine.

Konferencija se održavala u okviru Plenarnog sastanka Savetodavnog komiteta Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka tokom kojeg su učesnici razmatrali izveštaje o obradi podataka u obrazovanju, upotrebi veštačke inteligencije i profilisanja.


Zbirni mesečni statistički podaci

iz oblasti dostupnosti informacijama

i zaštite podataka oličnosti

na dan 31.7.2020.

U PROCEDURI: 3.325

OBRAĐENO: 92.513

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka