Čitaj mi

belgijski amb Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, primio je danas Ambasadora Kraljevine Belgije u Srbiji, Nj.E. Kun Adama i zadržao se sa njim u dugom razgovoru.

Ambasador je pokazao posebno interesovanje za stavove Poverenika u vezi sa aktuelnom situacijom u odnosu na delokrug Poverenika u zaštiti osnovnih ljudskih prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i na zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik je upoznao Ambasadora sa potrebom za neodložnim izmenama i dopunama ili donošenjem novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kako bi se osnažila uloga Poverenika u zaštiti ovog prava, kao i sa poštovanjem navedenih prava u vreme pandemije virusa SARS-CoV-2, komunikaciji Poverenika sa državnim organima, nevladinim organizacijama i predstavnicima medija.


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka