POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 07.12.2020. godine pismenu odluku kompanije Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, sa sedištem u Singapuru, kojom ova kompanija imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,

Predstavnik ove kompanije za Republiku Srbiju je Advokatska kancelarija Karanović & Partners, sa sedištem u Ul. Resavska 23, Beograd.

U skladu sa zakonom, ovom predstavniku se, uz kompaniju Alibaba, odnosno umesto nje, Poverenik ili drugo lice može obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja poštovanja odredbi ovog zakona.

Imenovanju predstavnika ove kompanije prethodilo je inicijalno obraćanje SHARE fondacije, koja je ukazala na istu obavezu.

Poverenik ponovo apeluje na druge strane kompanije koje imaju obavezu imenovanja svog predstavnika u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da istu obavezu izvrše i time pokažu svest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.4.2024.
U PROCEDURI: 13.910
OBRAĐENO: 154.656

Opširnije...