POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 14.05.2021. godine pismenu odluku kompanije SA Coca-Cola Services N.V. (kompanija je članica grupe The Coca-Cola Company i rukovalac je podacima koji se u Republici Srbiji obrađuju putem aplikacije za pametne uređaje Coca-Cola App, koja korisnicima iz Republike Srbije nudi različite zabavne sadržaje) sa sedištem u Briselu, kojim ova kompanija imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavnik ove kompanije za Republiku Srbiju je advokat Ivana Ružičić iz advokatske kancelarije PR Legal, sa sedištem u Beogradu, Studentski trg 10/4.

U skladu sa zakonom, ovom predstavniku se, uz kompaniju SA Coca-Cola Services N.V., odnosno umesto nje, Poverenik ili drugo lice može obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja poštovanja odredbi ovog zakona.

Poverenik ponovo apeluje na druge strane kompanije koje imaju obavezu imenovanja svog predstavnika u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da istu obavezu izvrše i time pokažu svest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika.


Zbirni mesečni

statistički podaci

Na dan 29.3.2024.

U PROCEDURI: 13.460

OBRAĐENO: 153.085

Opširnije...