POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Inicijativa mladih 29 7 21 002

Saradnja institucije Poverenika i ove Inicijative se nastavlja treću godinu zaredom. S tim u vezi danas je održana obuka za, drugu grupu polaznika programa „Kako da istražujem i izveštavam o stanju ljudskih prava“, ispred Inicijative mladih za ljudska prava, kojim se na početku obratila zamenica poverenika, Sanja Unković.

Zamenica poverenika upoznala je učesnike programa sa radom Poverenika, njegovim nadležnostima i propisima, s posebnim osvrtom na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i inicijativu za donošenje nove Strategije zaštite podataka o ličnosti za period do 2029. godine.

Ovlašćena lica Poverenika istakla su, dalje, ulogu proaktivnog objavljivanja informacija od javnog značaja organa javne vlasti, i iznela praksu postupanja u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...