POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik podseća organe javne vlasti da je u toku Konkurs za najbolji informator o radu.

Svako ima pravo da predloži jedan ili više organa javne vlasti (državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizaciju kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja) za koje smatra da imaju najbolji informator o radu. Organ javne vlasti može i sam da se prijavi na konkurs. Rok za podnošenje prijava je do 27. avgusta 2021. godine na imejl adresu informator@poverenik.rs sa naznakom „ZA KONKURS – INFORMATOR O RADU“.

Priznanje za najbolji informator organa biće uručen prilikom obeležavanja 28. septembra, Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu Poverenika na imejl adresu;informator@poverenik.rs ili na telefon: 011/3408-915.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...