POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

 

24.11 Služba Poverenika održala je danas onlajn predavanje studentskim organizacijama sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Studentskoj organizaciji za međunarodnu saradnju i Klubu za društvene odnose, kako bi im predstavili rad samostalnog i nezavisnog državnog organa i dva prava koje on štiti.

Studenti su upoznati sa istorijatom, organizacionom strukturom i nadležnostima Poverenika, kao i zakonskim okvirom njegovog postupanja. Predavači su izneli najilustrativnije primere iz prakse Poverenika i pružili statističke podatke u oblasti dostupnosti informacijama od javnog značaja.

Kroz diskusiju o nadležnostima Poverenika u ovoj oblasti posebno su naglašena isključenja i ograničenja prava na pristup informacijama od javnog značaja, kao i primena ovih prava tokom pandemije izazvane korona virusom.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.12.2021.
U PROCEDURI: 3.118
OBRAĐENO: 108.330

Opširnije...