POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

3.12.2021Poverenik Milan Marinović i zamenica poverenika Sanja Unković sa saradnicima primili su danas predstavnike civilnog društva, SHARE fondaciju, Partnere Srbije, ATINA, Da se zna, A11 Inicijativu, povodom izrade nove Strategije zaštite podataka o ličnosti za period od 2022. do 2029. godine.

Poverenik je upoznao prisutne sa dosadašnjim radom na polaznim osnovama i preduzetim aktivnostima; Radne grupe na izradi Strategije, u kojoj poverenik i zamenica učestvuju kao članovi.

Predstavnici civilnog društva su upoznali poverenika sa svojom praksom i problemima sa kojima se suočavaju u oblasti zaštite podataka o ličnosti uz molbu da to bude uzeto prilikom izrade Strategije.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.12.2021.
U PROCEDURI: 3.118
OBRAĐENO: 108.330

Opširnije...