POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

 

12.4Poverenik Milan Marinović i zamenica Poverenika Sanja Unković primili su juče studente koji će obavljati dvonedeljnu stručnu praksu kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. To je osma generacija studenata sa Klinike za ekološko pravo Pravnog fakulteta u Beogradu i prva studenata koji su se prijavili za ovu praksu putem Sajma studentske stručne prakse u javnoj upravi 2021/2022.

Studenti će tokom obavljanja stručne prakse imati priliku da primene dosadašnja teorijska znanja i steknu potpuno nove veštine za struku za koju se obrazuju, da se bliže upoznaju sa radnim okruženjem ove institucije. Tom prilikom ukazano je na značaj edukacije i stručnog usavršavanja studenata u ovim oblastima. Posebno je istaknuta aktuelna saradnja sa Fakultetom bezbednosti u Beogradu, u vidu kratkog programa studija za menadžere u oblasti zaštite podataka o ličnosti, i sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu, za buduće menadžere za pristup informacijama i zaštite podataka o ličnosti.

Nedavno je potpisan i Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Novom Sadu, a u planu je da se saradnja ostvari i sa drugim visokoškolskim institucijama u Srbiji.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...