POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik Milan Marinović, zamenica Poverenika Sanja Unković, savetnica poverenika Rada Kovačević i Dragoslav Đukić iz Kabineta Poverenika održali su danas sastanak sa predstavnicima Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), EU delegacije u Srbiji i Ministarstva pravde. Tema sastanka bila je podrška GIZ-a u okviru projekta Jačanje vladavine prava u Srbiji. Ovim projektom je predviđena podrška implementaciji mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 uključujući i mere za zaštitu podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...