POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

APF 2022Predstavnici stručne službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Emina Kovačević i Duško Gudurić iz Sektora za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti, prisustvuju Godišnjem forumu o privatnosti (APF) 2022. koji se održava od 23. do 24. juna u Varšavi, Poljska.

Eksperti evropskih nadzornih tela u oblasti zaštite podataka o ličnosti govoriće o tome kako unaprediti privatnost i bezbednost podataka o ličnosti u onlajn okruženju.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...