POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 1.8.2022. godine pismenu odluku dve kompanijе kojom ova privredna društva imenuju svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

Tlive Pte. Limited, sa sedištem u Singapuru i

Hong Kong Gathering Media Limited, sa sedištem u Hong Kongu.

Predstavnik ovih privrednih društava za Republiku Srbiju je advokatska kancelarija Karanović & Partners, sa sedištem u ulici Resavska broj 23, Beograd.

U skladu sa zakonom, ovom predstavniku se, uz ova privredna društva, odnosno umesto njih, Poverenik ili drugo lice može obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja poštovanja odredbi ovog zakona.

Poverenik apeluje i na druge strane kompanije koje imaju obavezu imenovanja svog predstavnika u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da istu obavezu izvrše i time pokažu svest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.9.2022.

U PROCEDURI: 3.791

OBRAĐENO: 120.192

Opširnije...