POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna u sredu, 28. septembra 2022. godine, od 11.00 do 14.00 časova, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.

Osvrt na stanje u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja u Republici Srbiji daće pored poverenika g. Marinovića i nj.e. Emanuele Žiofre (Emanuele Giaufret), šef Delegacije EU u Srbiji, gđa Sara Gruen (Sarah Groen), zamenica šefa Misije OEBS u Srbiji, g. Tobias Flesenkemper (Tobias Flesenkemper), šef Misije Saveta Evrope u Beogradu i gđa Bruk Ajšam (Brooke Isham), direktor Misije USAID u Srbiji.

Kao i svake godine biće dodeljene nagrade organima vlasti koji su svojim radom doprineli afirmisanju prava javnosti da zna i biće izabran najbolji informator o radu u ovoj godini. Tokom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna biće predstavljena platforma Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu kao i najnovija publikacija „Stavovi i mišljenja Poverenika“.

Ovim putem vas pozivamo da obeležavanje događaja ispratite u direktnom prenosu na Youtube kanalu Poverenika putem sledećeg linka

.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2022.
U PROCEDURI: 3.297
OBRAĐENO: 121.964

Opširnije...