POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prisustvovao je danas prijemu osme generacije studenata Pravne klinike za ekološko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao jedan od uvodničara, naglasivši značaj dostupnosti informacija od javnog značaja koje se tiču ugrožavanja i zaštite životne sredine. Dekan pravnog fakulteta prof. Zoran Mirković i Poverenik su se tom prilikom saglasili da dosadašnju veoma dobru saradnju Pravnog fakulteta i Poverenika treba nastaviti i produbiti na opštu korist.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.12.2022.

U PROCEDURI: 4.318

OBRAĐENO: 125.784

Opširnije...