POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

aktulenost 26 10 2022Služba Poverenika održala je okrugli sto pod nazivom “Pravo na pristup informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti” danas u Bujanovcu. Predstavnici lokalnih samouprava i medija iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga upoznali su se sa osnovnim odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pravima i obavezama organa vlasti, postupanju ovlašćenih lica po zahtevima, ulozi i obavezama lica za zaštitu podataka o ličnosti, kao i odnosu prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti.

O važnosti ovih mehanizama govorili su Slavoljupka Pavlović, v.d. pomoćnice generalnog sekretara, Milan Tomanović, ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti i Marko Milošević, šef Odseka za edukaciju.

Događaj je organizovan u saradnji Misije OEBS u Srbiji, Službe Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Stalne konferencije gradova i opština.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.12.2022.

U PROCEDURI: 4.318

OBRAĐENO: 125.784

Opširnije...