POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Novi Pazar obuka ZZPLPredstavnici Službe Poverenika dana 02.11.2022. godine, održali su stručnu obuku na okruglom stolu “Pravo na pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti” u Novom Pazaru. Ovo je drugi okrugli sto koji Poverenik organizuje u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Cilj ovih okruglih stolova je da se predstavnicima lokalnih samouprava i medija, približe prava i obaveze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.12.2022.

U PROCEDURI: 4.318

OBRAĐENO: 125.784

Opširnije...