POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Značaj poboljšanja metoda i metodologije inspekcije obrade podataka, doprineće kvalitetu rada Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, istaknuto je na dvodnevnoj obuci, organizovanoj u sklopu projektne podrške „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“, finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

O važnosti podizanja kvaliteta i unapređenja obrade ličnih podataka, govorili su Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i Maja Vitaljić, ključna ekspertkinja GIZ, dok je iskustva iz EU o metodama planiranja i sprovođenja obuke o obradi ličnih podataka, sa učesnicima obuke podelila Rosana Lemut Strle, EU ekspertkinja za zaštitu ličnih podataka. O značaju unapređenja vršenja inspekcijskih nadzora u pogledu poboljšanja metoda i metodologije vršenja ovih poslova govorila je Sanja Unković, zamenica Poverenika – za zaštitu podataka o ličnosti.  

Posebna pažnja tokom obuke posvećena je pripremi godišnjeg plana inspekcijskog nadzora i njegovom vršenju na osnovu prijava prekršaja, kao i utvrđivanje ciljeva, prioriteta i metoda procena i izveštavanja. Osvrtom na strategije i alate sprovođenja inspekcije, metode dobijanja informacija, praćenje kontrolne liste inspekcije, kao i provere informacija i podataka, stavljen je fokus na ključne aktivnosti u procesu inpekcijske obrade zaštite ličnih podataka.

Važnost učešća obveznika u postupku, izricanje mera za obezbeđenje usaglašenosti, ali i praćenje sprovođenja naloženih mera, u velikoj meri doprinosi podizanju kapaciteta svih subjekata u sistemu zaštite podataka o ličnosti, što je, u širem kontekstu, takođe jedan od ciljeva obuke.

 

Slika za saopstenje


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...