POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održala je 28. februara 2023. godine predavanje o organizaciji i radu Službe Poverenika polaznicima kratkog programa studija „Pravna zaštita podataka i pristup informacijama“ Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Cilj ovog predavanja bio je da se polaznicima kratkog programa studija približi organizaciona struktura Poverenika, njegove nadležnosti, propisi kao i praksa postupanja.

Predavanje su održali akreditovani predavači iz Službe Poverenika Marin Cetinić i Aleksandra Lakićević.

 

Predavanje 28.2


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...