POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Akreditovani predavači Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Aleksandra Lakićević, Marina Grbić, Marin Cetinić i Marko Milošević, održali su danas jednodnevnu obuku u Novom Sadu iz oblasti primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Obuka je održana predstavnicima Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu i predstavnicima javnih tužilaštava iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Loznice, Šapca, Rume, Stare Pazove, Kikinde i Zrenjanina.

Ovo je druga tematska obuka održana predstavnicima nadležnih organa koji vrše obradu podataka u posebne svrhe.

 Obuka NS 1632023


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.5.2023.

U PROCEDURI: 5.775

OBRAĐENO: 132..556

Opširnije...