POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti otpočelo je sprovođenje dvonedeljne stručne prakse koju ova institucija sprovodi na osnovu nekoliko programa saradnje sa visokoškolskim ustanovama. Radi se o devetoj generaciji studenata sa Klinike za ekološko pravo Pravnog fakulteta u Beogradu i o drugoj generaciji studenata koji su se prijavili za ovu praksu putem Sajma studentske stručne prakse u javnoj upravi, a ove godine praksu pohađaju i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Tokom uvodnog obraćanja ukazano je na značaj edukacije i stručnog usavršavanja studenata u ovim oblastima. Posebno je istaknuta aktuelna saradnja sa Fakultetom bezbednosti u Beogradu u vidu kratkog programa studija za menadžere u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu gde se školuju budući menadžeri za pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti.

Tokom dvonedeljne prakse, studenti će biti u prilici da se upoznaju sa primenom ova dva Ustavom zagarantovana prava, jer se, sa izuzetkom uspostavljene saradnje sa dva imenovana fakulteta, materija slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti ne nalazi u redovnim programima nijednog fakulteta. Pored sticanja ovih znanja, studentima se pruža prilika da steknu uvid u organizacionu strukturu i način rada Službe Poverenika.

 

Poverenik 2

 

Poverenik 1

 


Zbirni mesečni statistički

podaci 

na dan 30.4.2023.

U PROCEDURI: 5.350

OBRAĐENO: 131.252

Opširnije...