POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U subotu 27.5.2023. godine, predstavnice Službe Poverenika, Sektora za edukaciju i sertifikaciju Aleksandra Lakićević i Marina Grbić, održale su predavanje na Pravnom fakultetu u Beogradu, polaznicima studijskog programa „Usklađenost poslovanja“, na temu primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Navedeni studijski program je rezultat saradnje između Pravnog fakulteta u Beogradu i Udruženja za usklađenost u poslovanju iz Beograda, na čiji su se poziv predstavnice Službe Poverenika odazvale i održale ovo predavanje. Na predavanju je posebno bilo reči o opštim načelima zakona, pravima lica, kao i opštim i posebnim obavezama rukovaoca/obrađivača.

Alex i Marina pravni


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 31.8.2023.

U PROCEDURI: 9.042

OBRAĐENO: 135.754

Opširnije...