POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik Milan Marinović, zamenica Poverenika Sanja Unković i v.d. pomoćnice generalnog sekretara Stručne službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Lela Rudić i Slavoljupka Pavlović razgovarali su dana 24. avgusta 2023. godine u Ministarstvu pravde sa ministarkom pravde Majom Popović i njenim saradnicima o usvajanju Strategije zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. godine, izmenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i načinima za sprečavanje sve brojnijih zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja.

  

Ministarstvo pravde


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.11.2023.

U PROCEDURI: 12.245

OBRAĐENO: 142.482

Opširnije...