Čitaj mi

Tehnološke inovacije koje države koriste u borbi protiv pandemije COVID-19 pokreću brojna pitanja o ugrožavanju ostvarivanja ljudskih prava, samim tim i prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, za vreme i nakon prestanka pandemije. U globalnoj borbi protiv COVID-19, Centar za vođenje informacione politike (CIPL) izradio je Studiju slučaja o odgovornosti prema efikasnoj i odgovornoj upotrebi i zaštiti podataka, namenjenu javnom i privatnom sektoru.

Organizaciona odgovornost je novi koncept u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti na globalnom nivou. Od privatnih kompanija i javnog sektora se zahteva da primene efektivne programe, mere, procese i alate za upravljanje privatnošću i podacima. Organizaciona odgovornost omogućava organizacijama da brzo i odlučno reaguju u vreme pandemije, bez neosnovanog nadzora i zloupotrebe korišćenja podataka. Centar za vođenje informacione politike ukazuje javnom i privatnom sektoru na dvanaest mera koje omogućavaju efikasnu zaštitu privatnosti. Preporuke i smernice možete pogledati na linku:

https://bit.ly/2V8Ogil

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka