Čitaj mi

Prepoznajući COVID19 kao globalni izazov, Global Privacy Assembly (GPA) je osnovala Radnu grupu COVID19 s ciljem da prati primenu mera zaštite javnog zdravlja koje se sprovode širom sveta tokom pandemije COVID19 i razmatra da li te mere i koliko otežavaju ili onemogućavaju poštovanje zaštite podataka o ličnosti građana i njihove privatnosti.

Učešće u ovoj radnoj grupi je uzelo više od 30 organizacija iz svih globalnih regiona, kako bi sveobuhvatno istražili predmetnu problematiku i iznašli realni balans između podrške sprovođenju potrebnih mera koja su funkciji borbe protiv pandemije i poštovanja zaštite podataka o ličnosti građana i njihove privatnosti.

GPA je na svojoj internet stranici kreirala posebnu sekciju sa vestima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u vreme trajanja pandemije COVID19, pod nazivom GPA COVID-19 Response Repository ;Cilj uspostavljanja ove sekcije je ne samo kontinuirano informisanje o ovoj materiji, nego i razmena znanja, prezentacija studija slučaja, davanje smernica i alata za rad i postupanje, kao i pružanje druge podrške članovima GPA.

Više detalja možete naći na https://globalprivacyassembly.org/global-privacy-assembly-launches-covid-19-taskforce/  

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka