POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Promovisanje prava na zaštitu podataka o ličnosti "Neka ostane lično."

ponedeljak, 16. maj 2022. 12:01

 „Neka ostane lično.“ je kampanja koju od danas sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, da građanima približimo pravo na zaštitu podataka o ličnosti i rad institucije Poverenika. „Na osnovu urađenog istraživanja o percepciji građana o zaštiti podataka o ličnosti uočili smo da građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa...

Opširnije...


Aktuelnosti

Sastanak sa predstavnicima Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

četvrtak, 12. maj 2022. 15:22

Poverenik Milan Marinović, zamenica Poverenika Sanja Unković, savetnica poverenika Rada Kovačević i Dragoslav Đukić iz Kabineta Poverenika održali su danas sastanak sa predstavnicima Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), EU delegacije u Srbiji i Ministarstva pravde. Tema sastanka bila je podrška GIZ-a u okviru projekta Jačanje vladavine prava u Srbiji. Ovim projektom je predviđena podrška implementaciji mera iz Akcionog plana...

Opširnije...


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 28.4.2022.

U PROCEDURI: 2.888

OBRAĐENO: 112.348

Opširnije...